רחוב ההריון

חדרי לידהפיית החלב - המומחית לתחום חזיות הנקה
אוהבים את רחוב ההריון? תעבירו את זה הלאה 

חדרי לידה- חדר לידה

חדרי הלידה בישראל רבים מאד, וישנה גם את האפשרות ללידת בית עם מיילדת פרטית לאמיצות- אם בכך חשקהנפשך רק חשוב שתדעי שלולי האשפוז בבית החולים לא תוכלי לקבל מענק לידה על פי החוקבישראל. בתי החולים מחזרים אחרי היולדת בעזרת כנסי הריון ולידה שונים, סיורי לידה,מועדוני יולדות ועוד מכיוון שעל כל לידה שמתבצעת בתוך כתלי בית חולים אותו ביתהחולים מקבל על כך- כ7000 ש"ח מענק... לכן לא פלא שהוא כל כך רוצה אותך אצלו.

ולא פלא אף שאת מקבלת תנאים הרבה יותרמשופרים מאימך שהלכה ללדת לפני אי אילו שנים- ג'קוזי, טלויזיה,

כורסה נוחה לבעל אפידורל זמין כל אלולא היו נחלת איתך והיום הם רווחים כמעט בכל חדרי הלידה בישראל.

חדרי לידה טבעית- רצון בלידה טבעית-

אם חשקה נפשך בחדר לידה טבעי חשוב לדעתתחילה שהעבר הרפואי והמיילדותי שלך צריך להיות תקין ללאניתוח קיסרי או מחלות נלוות. יש חדר לידהטבעי במאיר לדוגמא שאם הזמנת אותו מראש והוא פנוי ישמחו לתת לך ללדת בו והואמאובזר בצורה המקסימאלית לתמיכה בלידה טבעית המאפשרת לידה ללא מוניטור צמוד, תזוזותותנוחות שונות בלידה.

חדרי הלידה בישראל הם מגוונים לכןאספנו לך מעט מידע על כמעט כל חדרי הלידה בארץ- חדרי לידה השוואה:

חדרי לידה מאיר- חדר לידה מאיר

כ5,500 לידות בשנה, יש כיום 9 חדרילידה במאיר ללידות רגילות ועוד 2 חדרי לידה טבעיים המיועדים למתאימות לכך לצורךלידה טבעית, מעבירים קורס הכנה ללידה על ידי המיילדות העובדות בו, סיורי לידה במאיר בימי שישי בתיאום מראש,בעת הלידה מותר עד 2 מלווים ניתן להכניס דולה, לא ניתן ללדת עם מיילדת פרטית, חוקןלא נעשה כשיגרה, אינפוזיה כן, משככי כאבים קיימים: גז צחוק, פטידין ואפידורל, שיכוך טבעי- מקלחת, תנועתיות ושימוש בכדור פיסיו, כל המיילדות הן בעלותהכשרה ללידה טבעית. מחלקת היולדות- 2-3 מיטות בחדר, ביות גמיש (עם עידוד מאסיבילביות חלקי ללא הלילה), יועצת הנקה קיימת ואין בית מלון ליולדות בתשלום.

חדרי לידה איכילוב- חדר לידה איכילוב-חדרי לידה תל אביב

כ10,000 לידות בשנה, 13 חדרי לידהוהכוללת סוויטה אחת ללידה באוירה ביתית, מעבירים קורסיהכנה ללידה מגוונים, סיור בחדר לידה איכילוב קיים בכל ימות השבוע בתיאום עם מועדון היולדות "מאמי ליס", בלידה ניתןלצרף עד שני מלווים, אין אפשרות למיילדת פרטית או דולה, חוקן ואינפוזיה בהתאםלנסיבות, משככי כאבים- אפידורל, פנרגן ופדיטין, שיכוך טבעי- נשימות, הרפיות, תנועתיות, מים, עיסויועוד, קיימת אפשרות ללידה טבעית בסוויטה, מחלקת יולדות- 1-3 מיטות בחדר, עידודלביות גמיש, הדרכת הנקה קבועה על ידי יועצת הנקה, קיים בית מלון ליולדות בתשלוםמיוחד- בייביליס.

חדרי לידה בלינסון- חדר לידה בלינסון

כ8500 לידות בשנה, 13 חדרי לידה, קורסיהכנה ללידה בלינסון מגוונים, סיור בחדר לידה בלינסון בתיאום מראש מתקיים לאורך כל השבוע כולל בשפה הרוסית, בלידה- עד שני מלווים, ניתןלהכניס דולה לא מתערבת, מיילדת פרטית לא מורשית, חוקן ואינפוזיה על פי צורך, משככיכאבים- אפידורל, פטידים ופנרגן,שיכוך טבעי- מים, הרפיות, שיאצו, כדור פיסיו ועוד, חדר לידה טבעית- לא קיים במיוחדניתן ללדת לידה טבעית בכל אחד מחדרי הלידה בלינסון, מחלקת היולדות- 1-3 מיטותבחדר, ביות גמיש לא כולל לילה למעט בקשה מיוחדת, קיימת יועצת הנקה והדרכה, לא קייםבית מלון ליולדות בתשלום.

חדרי לידה תל השומר- חדר לידה שיבא

כ10,800 לידות בשנה, 12 חדרי לידה,קיימים קורסי הכנה ללידה מגוונים וכן סיור בחדריהלידה שיבא. בלידה- עד שני מלווים, מיילדתפרטית לא מורשית, דולה לבחירה מתוך מאגר בית החולים תל השומר בלבד, חוקן לבחירה אךמומלץ, איפוזיה לפי הצורך אבל ישנה פתיחה של ורידלעירוי כשיגרה, משככי כאבים- אפידורל, פטידין ופנרגן, שיכוך טבעי- שימוש במים, במרכז הלידה הטבעית תל השומרניתן ללדת באופן טבעי יותר והמיילדות בו עברו הכשרה מיוחדת ללידה טבעית. מחלקתיולדות- 1-3 מיטות בחדר לפי חלוקה של הצרכים בביות, ביות מלא, קיימת יועצת הנקהוהדרכה, בית מלון ליולדות בתשלום- קיים ופעיל כבר כ7 שנים.

חדרי לידה זיו בצפת- חדר לידה זיו

כ3000 לידות בשנה, 8 לידות בשנה, לאקיים קורס הכנה ללידה- ישנה אפשרות לשבת עם הצוות על תכנון לידה מקדים "תכניתלידה", סיור בחדר הלידה בזיו קיים.בלידה- עד שני מלווים, ניתן לצרף דולה לא ניתן אפשרות ללדת עם מיילדת פרטית, חוקןאינו בשיגרה, אינפוזיה לא מחוייבת אך מומלצת, משככי כאבים- פטידין, אפידורל ופנרגן, שיכוך טבעי- כרצון היולדת כל המיילדות מוכשרות בלידהטבעית וכל חדרי הלידה מותאמים לכך. מחלקת היולדות- 3 מיטות על פי רוב חוץ ממספרחדרים בודדים, ביות גמיש, יועצת הנקה בליווי אישי ליולדת, אין בית מלון ליולדות.

חדרי לידה העמק- חדר לידה העמק

כ4300 לידות בשנה, 7 חדרי לידה, קייםקורס הכנה ללידה, סיור בחדר לידה העמק פעםבחודש שיום שישי בהרשמה מראש. בלידה- מלווה אחד מורשה, מיילדת פרטית אינה מורשית,ניתן ללדת בליווי דולה, חוקן אינו בשיגרה, אינפוזיה לפיהצורך, משככי כאבים- אפידורל, מסיכת נייטרוס ופטידין, שיכוך טבעי- עיסויים, נשימות דמיון מודרך וכו', לידה טבעית רק בהריון המאפשר. מחלקת היולדות- 1-4 מיטותבחדר, ביות מלא אפשרי עם הדרכה, יועצת הנקה בהדרכה אישית, לא קיים בית מלוןליולדות.

חדרי לידה רמב"ם- חדר לידהרמב"ם- חדרי לידה חיפה

כ5000 לידות בשנה, 9 חדרי לידה וחדרלידה אחד טבעי, קימים קורסי הכנה ללידה מגוונים, סיור בחדרי לידה רמב"ם אפשרי בתיאום מראש.בלידה- עד שני מלווים, ניתן לצרף דולה, מיילדת פרטית לא מורשית, חוקן אינו בשיגרה, אינפוזיה לפי הצורך, משככי כאבים- אפידורל, גז צחוק וכו', שיכוך טבעי- עיסוי, ג'קוזי, כדור וכו', לידה טבעית מתאפשרת בכל אחד מחדרי הלידה ובמיוחד בחדר הלידה הטבעי שהוכשר לכך.מחלקת יולדות- 1-3 מיטות בחדר, ביות אפשרי שכן ואפשר כלל לא, יועצת הנקה קיימתומדריכה, לא קיים בית מלון ליולדות בתשלום.

חדרי לידה הדסה הר הצופים- חדר לידה הרהצופים- חדרי לידה ירושלים

כ5400 לידות בשנה, 7 חדרי לידה, קייםקורס הכנה ללידה, סיור חדר לידה הר הצופים בימי שלישי אחה"צ. בלידה- עד שני מלווים אפשרי, ניתן לצרף דולה, מיילדת פרטיתלא מורשת, חוקן לבחירה, אינפוזיה לפי הצורך אך פתיחת וריד הכרחית. מחלקת יולדות-לרוב 2 מיטות בחדר, ביות מלא אפשרי, יועצת הנקה קיימת וכן אחיות כולן עברו הכשרהלהדרכת הנקה, לא קיים בית מלון ליולדות.

חדרי לידה הדסה עין כרם- חדר לידה עיןכרם- חדרי לידה ירושלים

כ6000 לידות בשנה, 6 חדרי לידה, קייםקורס הכנה ללידה, סיור בחדר לידה עין כרם אפשרי בימי שלישי. בלידה- ניתן עד שני מלוים, ניתןלצרף דולה, מיילדת פרטית לא מורשת, משככי כאבים- אפידורל, גז צחוק ופטידין, שיכוך טבעי- לבחירתה כל המיילדות עברו הכשרה ללידהטבעית. מחלקת יולדות- ברוב החדרים 2 בחדר, ביות מלא אפשרי, יועצת הנקה קיימת וכן אחיותשהוכשרו להדרכת הנקה, ישנו בית מלון ליולדות בתשלום.

חדרי לידה לניאדו- חדר לידה לניאדו

כ6500 לידות בשנה, 8 חדרי לידה שעברושיפוץ ו2 במרכז לידה דיאדה, קורסי הכנה ללידה מגוונים, סיור בחדרי לידה לניאדו בתיאום מראש. בלידה-מלווים ליולדת כרצונה, דולה, מיילדת פרטית, רופא או מרדיפ פרטי אפשרי מהרשימה של בית החולים, חוקן כרצון היולדת, אינפוזיה לא כשיגרה, משככיכאבים- אפידורל, פטידין ופנרגן,שיכוך טבעי- עיסויים, כדור פסיו, מים וכו' במיוחד במרכזללידה טבעית. מחלקת היולדות- 2-4 מיטות בחדר, ביות גמיש כבחירה, יועצת הנקה מדריכהאישית או קבוצתית, לא קיים בית מלון ליולדת בתשלום.

חדרי לידה הלל יפה- חדר לידה הלל יפה

כ4000 לידות בשנה, 8 חדרי לידה, קייםקורס הכנה ללידה, סיור בחדר לידה הלל יפה בתיאום מראש. בלידה- עד 2 מלווים, ניתן לצרף דולה או מיילדת פרטית או לא כתחליףלמיילדת חדר הלידה, חוקן לא בשיגרה, אינפוזיה לא מחוייבת רק פתיחת ווריד, משככי כאבים- אפידורל, שיכוך טבעי-שמניים אתריים ורפואה משלימה, לידה טבעית הלל יפה אפשרית בכל חדרי הלידה עם כלהמיילדות. מחלקת יולדות- 2-3 מיטות בחדר, ביות מלא אפשרי בנפרד משאר מחלקתהיולדות, יועצת הנקה מדריכה אישית וקבוצתית, לא קיים בית מלון ליולדות בתשלום.

חדרי לידה וולפסון- חדר לידה חולון

כ4000 לידות בשנה, 9 חדרי לידה, קייםקורס הכנה ללידה, סיור בחדר לידה וולפסון בזמן קבוע. בלידה- אין הגבלת מספר מלווים, ניתן לצרף דולה, מיילדת פרטית לא אפשרי,חוקן לבחירה, משככי כאבים- פטידין ואפידורל, שיכוךטבעי- רפואה משלימה והקלה באמצעות גירוי חשמלי, ישנה אפשרות ללידה טבעית בכל אחדמחדרי הלידה. מחלקת יולדות- 2 מיטות בחדר, ביות יום בלבד, קיימת יועצת הנקה במחקלה, לא קיים בית מלון ליולדות בתשלום.

חדרי לידה אסף הרופא- חדר לידה באריעקב

כ9000 לידות בשנה, 11 חדרי לידה חדישים ומודרניים בעיצובנעים עם שירותים ומקלחת צמודים. חדר אחד עם ג'קוזי ללא עלות. בכל החדרים מסךטלוויזיה, קיימים קורסיהכנה ללידה מגוונים, סיור בחדר הלידה אסף הרופא בתיאום מראש בזמנים קבועים. בלידה- 2 מלווים אפשרי, מיילדת פרטית לא אפשרי,דולה אפשרית מתוך מאגר בית החולים, חוקן לא בשיגרה,אינפוזיה- מומלץ אבל לא הכרחי, משככי כאבים- אפידורל – יש, זמינות גבוהה של רופאמרדים – יש, טשטוש (פתידין) – יש .גז צחוק(נייטרוס) – אין. קיימת אפשרות לשיכוך כאבים בדרך אלטרנטיבית-יש להזמין את השירות דרך מועדון יולדות. מחלקת יולדות- 1-3 מיטות בחדר, 7-10 מיילדות במשמרת כולל המיון המיילדותי. מיילדת אחת על כ-2-3 יולדות, באסף הרופא יש אפשרות לביות חלקי אומלא לפי בקשת היולדת, המרכז הרפואי אסףהרופא תומך הנקה - אחיותמצוות המחלקה משמשות במדריכות הנקה, צמוד למרכז הרפואי נמצא מלון היולדותבייבי אסף,.

חדרי לידה קפלן- חדר לידה רחובות

כ5500 לידות בשנה, 9 חדרי לידה, קייםקורס הכנה ללידה, סיור בחדר לידה קפלן קייםבתיאום מראש. בלידה- עד 2 מלווים אפשרי, ניתן לצרף דולה, מיילדת פרטית לא ניתןלצרף, חוקן לא חובה, אינפוזיה- לרוב כן, משככי כאבים- פטידין,גז צחוק ואפידורל, שיכוך טבעי- מים ורפואה משלימה- ניתן ללדת טבעי אצל כל המיילדותבכל חדרי הלידה. מחלקת יולדות- 1-3 מיטות בחדר, ביות מלא או חלקי בתיאום אישי,יועצת הנקה נותנת הדרכה מיד לאחר הלידה, לא קיים בית מלון ליולדות.

ביה"ח ליס ליולדות
מידע רב על ביה"ח "ליס" ליולדות .
מרכז רפואי וולפסון-נשים
אתר מחלקת נשים בבית החולים וולפסון.
שיבא-יולדות
אתר האגף למילדות בבית החולים שיבא
בית החולים לניאדו -נשים
חטיבת נשים יולדות וילודים בבית החולים לניאדו.
נשים ויולדות בבי"ח זיו
מחלקת נשים ויולדות בבית החולים זיו בצפת.
בית חולים מאיר-חדרי לידה
מידע אודות חדרי לידה בבית החולים מאיר בכפר סבא.
הלל יפה -נשים ויולדות
מחלקת נשים ויולדות בבית החולים הלל יפה בחדרה.
ללדת בהדסה
אתר מידע למעקב התפתחות ההריון, הלידה והתקופה שלאחריה.
רואים את הנולד
מידע לנשים בהריון ולאחר לידה.
סורוקה-חדרי לידה
מחלקת מיון יולדות וחדר לידה.